Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή, επικύρωση και ανάλυση δεδομένων βάσει του πλαισίου δεικτών για την παρα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2015/082
Συλλογή, επικύρωση και ανάλυση δεδομένων βάσει του πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση του προγράμματος «Εγγύηση για τη...
Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία της ετήσιας συλλογής δεδομένων σχετικά με τα προγράμματα «Εγγύηση για τη νεολαία» και την επικύρωσή της, την παραγωγή στατιστικών και παραγώγων δεικτών επί των άμεσων δεικτών και των δεικτών παρακολούθησης των προγραμμάτων «Εγγύηση για τη νεολαία» και τη διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και όλων των αναγκαίων σχετικών εργαλείων συγκεντρώνοντας τέτοιες στατιστικές και δείκτες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/02/2016 00:00
06/04/2016 17:00
18/04/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 027-042943
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/02/2016 00:00