Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκτέλεση επιτόπιων εργασιών ακτινοπροστασίας στο JRC της Καρλσρούης
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/12/2022
Ημερομηνία λήξης:
16/03/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2023/RP/0005-PIN
Εκτέλεση επιτόπιων εργασιών ακτινοπροστασίας στο JRC της Καρλσρούης
Εκτέλεση επιτόπιων εργασιών ακτινοπροστασίας στο JRC της Καρλσρούης.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
5,200,000.00 EUR
5,200,000.00 EUR
98113100
DE123
Additional CPV Supplementary CPV
90721600
98113100
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
08/12/2022 00:00
16/03/2023 04:06
19/01/2023
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 237-682060
Προκαταρκτική προκήρυξη
08/12/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/KRU/2023/RP/0005
Εκτέλεση επιτόπιων εργασιών ακτινοπροστασίας στο JRC της Καρλσρούης
Προκήρυξη διαγωνισμού