Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Prestations de services spécialisés en diététique et nutrition pour le service d...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία έναρξης:
08/03/2023
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
16/03/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL/2023/MVP/0001-ExA
Prestations de services spécialisés en diététique et nutrition pour le service de restauration collective de la Commission européenne à Luxembourg
Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un appel d'offres mais d'une publication annonçant l'intention du pouvoir adjudicateur de publier une future procédure négociée pour les marchés de faible ou moyenne valeur (voir ici).

Le présent marché a pour objet des prestations de services spécialisés dans le domaine de la diététique et de la nutrition. Ces services visent à assister et conseiller l'unité OIL.04 dans l’exécution de ses activités de restauration collective.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
85140000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
85140000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
08/03/2023 00:00
16/03/2023 23:59
17/03/2023 - 21/03/2023
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.