Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια επίπλων γραφείου για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/ADS/16/002.
Προμήθεια επίπλων γραφείου για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
Ο ΕΟΠ επιθυμεί να αναθέσει μια σύμβαση-πλαίσιο προμηθειών, βάσει της οποίας θα πραγματοποιήσει την αγορά επίπλων για την αίθουσα συνεδριάσεων, καθώς και συναφών υπηρεσιών, όπως αποξήλωση και απομάκρυνση των τρεχόντων πεπαλαιωμένων επίπλων, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των νέων αντικειμένων, επίδειξη της χρήσης των επίπλων καθώς και τεχνική υποστήριξη εντός της περιόδου εγγύησης. Επιπλέον, ο ΕΟΠ επιθυμεί να αντικαταστήσει βάσει των αναγκών του τα έπιπλα του γραφείου και άλλα δευτερεύοντα έπιπλα που είναι ήδη εγκατεστημένα στα γραφεία και τις αίθουσες συνεδριάσεων.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
02/07/2016 00:00
12/08/2016 16:00
22/08/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 126-224589
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2016 00:00