Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και αναλώσιμων,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/ADS/16/003.
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και αναλώσιμων, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας τεχνικής...
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει ως στόχο τη σύναψη συμβασιακής διευθέτησης για την παροχή 1) υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οπτικοακουστικού εξοπλισμού περιλαμβανομένων των επισκέψεων για προληπτική συντήρηση, 2) υπηρεσιών εγκατάστασης και αντικατάστασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού, 3) εφοδιασμού με αναλώσιμα για τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό, 4) εφοδιασμού και υπηρεσιών εγκατάστασης νέου οπτικοακουστικού εξοπλισμού και 5) συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών 1–4 ανωτέρω. Για λεπτομέρειες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο τμήμα 6 της συγγραφής υποχρεώσεων (παράρτημα Ι).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
12/05/2016 00:00
15/06/2016 16:00
22/06/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 091-162455
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/05/2016 00:00