Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/09/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELCMRY/2022/CPN/0216
Υπηρεσίες ασφαλείας για την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) στη Δημοκρατία του Καμερούν
Η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων που περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4,031,000,000.00 XAF
4,031,000,000.00 XAF
79710000
CM
Additional CPV Supplementary CPV
79710000
Σημεία αναφοράς
04/09/2023 00:00
Άνευ αντικειμένου
03/10/2023 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 169-533105
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/09/2023 00:00