Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της ανάλυσης των επενδύσεων στον κυβερνοχώρο και της ανθεκτικότητας τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/12/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/01/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA/2022/OP/0026
Υποστήριξη της ανάλυσης των επενδύσεων στον κυβερνοχώρο και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων (επαναπροκήρυξη)
Ο ENISA αναζητά υπηρεσίες σύναψης συμβάσεων που θα υποστηρίξουν:α) τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με:— τις επενδύσεις στον κυβερνοχώρο και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των οντοτήτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,— άλλα θέματα ενδιαφέροντος (π.χ. κόστος συμβάντων, πτυχές της αλυσίδας εφοδιασμού κ.λπ.) με εστίαση στην παροχή αποδεικτικών στοιχείων για αποφάσεις πολιτικής,β) την αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής στις επενδύσεις στον κυβερνοχώρο και την επιχειρηματική ανθεκτικότητα στην ΕΕ,γ) τον προσδιορισμό:— των τάσεων της αγοράς και των μεγάλων αναμενόμενων μεταβολών, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των τάσεων που προωθούν τη στρατηγική και τις επενδύσεις,— των τάσεων σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι φορείς οργανώνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα κενά και τις προβλέψεις πόρων/δεξιοτήτων τους και την εξέλιξη της ζήτησης/της προσφοράς στην αγορά,δ) την ανάπτυξη:— πληροφοριών σε οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τα οικονομικά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο,— μεθοδολογιών και ορολογιών για τη συλλογή δεδομένων και την κατανόηση του αντίκτυπου των επενδύσεων στον κυβερνοχώρο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,200,000.00 EUR
1,200,000.00 EUR
73000000
EL303
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/12/2022 00:00
13/01/2023 18:00
16/01/2023 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 242-696724
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/12/2022 00:00