Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2016/C.4/0001/OC
Σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης καθώς και υλικών για ελαφρές...
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης (παρτίδα 1) καθώς και υλικών για ελαφρές κατασκευές και ειδών κιγκαλερίας (παρτίδα 2) προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνεχείς παροχές στην κεντρική αποθήκη του Κοινού Κέντρου Ερευνών στις εγκαταστάσεις της Ίσπρα.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
12/02/2016 00:00
16/03/2016 23:59
22/03/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1 — Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης.
Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνεχείς παροχές στην κεντρική αποθήκη του Κοινού Κέντρου Ερευνών στις εγκαταστάσεις της Ίσπρα.
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2 — Προμήθεια υλικών για ελαφρές κατασκευές και ειδών κιγκαλερίας.
Προμήθεια υλικών για ελαφρές κατασκευές και ειδών κιγκαλερίας προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνεχείς παροχές στην κεντρική αποθήκη του Κοινού Κέντρου Ερευνών στις εγκαταστάσεις της Ίσπρα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 030-047614
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/02/2016 00:00