Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες στρατηγικής και ψηφιακής επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/02/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ETF/2022/OP/0024
Υπηρεσίες στρατηγικής και ψηφιακής επικοινωνίας
Το ETF και το EIGE αναζητούν αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας εξωτερική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την παροχή συμβουλών στρατηγικής επικοινωνίας, την ανάπτυξη ειδικών εκστρατειών επικοινωνίας καθώς και ψηφιακών και επιγραμμικών επικοινωνιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,400,000.00 EUR
1,400,000.00 EUR
79990000
ITC11
Additional CPV Supplementary CPV
79990000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/12/2022 00:00
14/02/2023 11:00
15/02/2023 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 249-726100
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/12/2022 00:00