Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σκοπιμότητας για ευρωπαϊκό σύστημα τουριστικών δεικτών για βιώσιμη διαχεί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENTR/11/115
Μελέτη σκοπιμότητας για ευρωπαϊκό σύστημα τουριστικών δεικτών για βιώσιμη διαχείριση σε επίπεδο προορισμού.
Στόχος είναι να διερευνηθεί η σκοπιμότητα ενός πανευρωπαϊκού συστήματος δεικτών για τη βιώσιμη διαχείριση προορισμών και να διατυπωθούν συστάσεις σε τοπικούς/εθνικούς/ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίησή τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/07/2011 00:00
16/09/2011 23:59
16/09/2011 23:59
26/09/2011 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 136-225460
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/07/2011 00:00