Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες βιοστατιστικής
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/02/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2022/SMS/24218
Υπηρεσίες βιοστατιστικής
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή παραδοτέων στον τομέα της βιοστατιστικής που εφαρμόζεται στα δεδομένα υγείας, ειδικότερα στο πλαίσιο της επιδημιολογίας και της δημόσιας υγείας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
85100000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
85100000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/12/2022 00:00
24/02/2023 16:00
28/02/2023 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 027-077041
Διορθωτικό
07/02/2023 00:00
2022/S 248-721500
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/12/2022 00:00