Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE) και εξοπλισμού ασφαλείας
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/03/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2023/OP/0014
Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE) και εξοπλισμού ασφαλείας
Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE) και εξοπλισμού ασφαλείας. Το υλικό που θα παρασχεθεί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση και την εγγύηση των διαδικασιών ασφάλειας και προστασίας για το εσωτερικό προσωπικό των εγκαταστάσεων του JRC στην Ίσπρα (VA).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
600,000.00 EUR
600,000.00 EUR
35113400
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
18140000
18830000
18230000
35113400
18100000
33735100
18220000
35113100
35121300
39000000
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείστε να ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/03/2023 00:00
27/03/2023 16:00
28/03/2023 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 043-126709
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/03/2023 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2022/OP/3513-PIN
Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE) και εξοπλισμού ασφαλείας
Προκαταρκτική προκήρυξη