Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση και αναβάθμιση μιας βιντεοοθόνης τοίχου της εταιρείας Barco.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2016/G.2/0001/OC
Συντήρηση και αναβάθμιση μιας βιντεοοθόνης τοίχου της εταιρείας Barco.
Συντήρηση και αναβάθμιση μιας βιντεοοθόνης τοίχου της εταιρείας Barco εγκατεστημένης στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του ECML.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
29/06/2016 00:00
10/08/2016 16:00
18/08/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 123-219868
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/06/2016 00:00