Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κινητές επικοινωνίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 499.
Κινητές επικοινωνίες.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης-πλαισίου παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και συναφούς εξοπλισμού. Θα πρέπει να παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας: φωνητική επικοινωνία, διαβίβαση δεδομένων, γραπτών μηνυμάτων (SMS).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
17/02/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/03/2016 17:00
31/03/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 033-052433 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/02/2016 00:00