Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή ορθών πρακτικών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Ευρωπαϊκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIGE/2022/OPER/06
Συλλογή ορθών πρακτικών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Ο κύριος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στους τομείς της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της αύξησης της πρακτικής τεχνογνωσίας των φορέων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών της ΕΕ σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
71241000
LT
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/12/2022 00:00
31/01/2023 10:00
01/02/2023 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 015-038338
Διορθωτικό
20/01/2023 00:00
2022/S 251-732583
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/12/2022 00:00