Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση πυλών ταχείας λειτουργίας για την ΕΥΕΔ
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/03/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/06/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/2023/RP/0018
Προμήθεια και εγκατάσταση πυλών ταχείας λειτουργίας για την ΕΥΕΔ
Αγορά, εγκατάσταση πυλών ταχείας λειτουργίας για την ΕΥΕΔ (συγκρότημα κτιρίου «NEO»), η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν από τη μετακίνηση των επιβατών στο κτίριο, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το 2023.
Προμήθειες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.eeas.europa.eu/eeas/tenders_en?
Η χαμηλότερη τιμή
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
35120000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
45300000
35121000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/03/2023 00:00
05/06/2023 16:00
27/03/2023 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 044-127811
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/03/2023 00:00