Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ECHO/2023/OP/0001 — Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και υποστήριξης στη Γενική Διεύθ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/02/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/2023/OP/0001
ECHO/2023/OP/0001 — Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και υποστήριξης στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και υποστήριξης προς τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO)Ο γενικός στόχος της σύμβασης-πλαισίου είναι η βελτίωση της συμμόρφωσης των εταίρων, του προσωπικού και άλλων ατόμων της ECHO με τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις πολιτικές της ECHO.Η σύμβαση-πλαίσιο θα πρέπει να πληροί τους ακόλουθους στόχους για τους εταίρους και το προσωπικό της ECHO προκειμένου να:1. ενισχυθούν οι γνώσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες και τις πολιτικές της ECHO μέσω κατάρτισης και εργαστηρίων σε αίθουσα διδασκαλίας, επιγραμμικά και αυτοπροσώπως,2. παρασχεθούν βασικές πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς εταιρικής σχέσης και τις σχετικές θεματικές πολιτικές της ECHO με τη μορφή ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακών σεμιναρίων για την αύξηση των γενικών τους γνώσεων,3. ενημερωθεί δικτυακός τόπος των εταίρων της ECHO για την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες στους εταίρους και το προσωπικό της ECHO σε καθημερινή βάση,4. παρασχεθεί συνεχής υποστήριξη μέσω υπηρεσίας εξυπηρέτησης ώστε να δίνονται απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,800,000.00 EUR
2,800,000.00 EUR
80500000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/02/2023 00:00
26/04/2023 16:00
27/04/2023 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 039-113370
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/02/2023 00:00