Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβάσεις-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του τμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HL-1294.
Συμβάσεις-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του τμήματος αξιολόγησης των επιχειρήσεων της ΕΤΕπ.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιθυμεί να ορίσει έως 6 οικονομικούς φορείς οι οποίοι είναι σε θέση να παράσχουν υπηρεσίες αξιολόγησης υψηλής ποιότητας. Οι εν λόγω φορείς πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε μεθοδολογίες και εργαλεία αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει πολύπλοκες αξιολογήσεις και ότι διαθέτουν ικανότητα επιλογής κατάλληλων ειδικών στον εν λόγω τομέα οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για την ολοκλήρωση αναθέσεων αξιολόγησης σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, τομέων και προϊόντων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/02/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/04/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
15/04/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 032-051088 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/02/2016 00:00