Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή μονάδας επεξεργασίας γραφικών
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Satellite Centre
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/01/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/03/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SatCen OP-01/23
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή μονάδας επεξεργασίας γραφικών
Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Satcen) προτίθεται να προμηθευτεί έναν εξυπηρετητή μονάδας επεξεργασίας γραφικών (GPU) ο οποίος θα υποστηρίξει την κατάρτιση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με λειτουργικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εντός της ψηφιακής πλατφόρμας του Satcen.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.satcen.europa.eu
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
350,000.00 EUR
48820000
ES3
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/01/2023 00:00
01/03/2023 16:00
02/03/2023 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 019-051614
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/01/2023 00:00