Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο επαλήθευσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχεί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R3/PO/2015/070
Σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο επαλήθευσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και την επικύρωση των...
Αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου είναι η εκτέλεση της εξωτερικής επαλήθευσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS της Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS για τα 4 έτη (2016–2019) από διαπιστευμένους ελεγκτές και η παράδοση στο τέλος της διαδικασίας όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση EMAS. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει παράλληλα το πιστοποιητικό ISO 14001 για τις εγκαταστάσεις της Επιτροπής, οι οποίες υπέβαλαν σχετικό αίτημα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
11/03/2016 00:00
13/04/2016 23:59
19/04/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 050-082089
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/03/2016 00:00