Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 15/084 - Αγορά συστήματος κλεισίματος με ηλεκτρονικούς κυλίνδρους για τις θύ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 15/084
UCA 15/084 - Αγορά συστήματος κλεισίματος με ηλεκτρονικούς κυλίνδρους για τις θύρες των κτιρίων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος προγραμματισμού και διαχείρισης ηλεκτρονικού κλεισίματος θυρών, η συντήρησή του και η προμήθεια ηλεκτρονικών κυλίνδρων για τα κτίρια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί με τα σήματα (MIFARE DESFIRE EV1) που χρησιμοποιούνται από το Συμβούλιο για τον έλεγχο της πρόσβασης στα κτίριά του.
Προμήθειες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
19/02/2016 00:00
03/06/2016 23:59
18/03/2016 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 035-055490
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/02/2016 00:00