Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφάλιση των ακινήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών θεσμικών οργάνων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.02/PO/2016/002/697
Ασφάλιση των ακινήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, καθώς και του περιεχομένου τους.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ασφάλιση των ακινήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, καθώς και του περιεχομένου τους. Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε 3 παρτίδες: όσον αφορά τις παρτίδες 1 και 2, στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών συμμετέχει μόνον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά την παρτίδα 3, συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών τα ακόλουθα θεσμικά όργανα και οργανισμοί που αναφέρονται στο τμήμα Ι:
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
24/02/2016 00:00
31/03/2016 17:30
06/04/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ασφάλιση των ακινήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, καθώς και του περιεχομένου τους.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ασφάλιση των ακινήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, καθώς και του περιεχομένου τους.
Παρτίδα 2
Ασφάλιση των ακινήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, καθώς και του περιεχομένου τους.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ασφάλιση των ακινήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, καθώς και του περιεχομένου τους.
Παρτίδα 3
Ασφάλιση των ακινήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, καθώς και του περιεχομένου τους.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ασφάλιση των ακινήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, καθώς και του περιεχομένου τους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 038-061054
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/02/2016 00:00