Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με πληρωμές με κάρτα και ηλεκτρονικές πληρωμές
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/03/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/04/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/001/23
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με πληρωμές με κάρτα και ηλεκτρονικές πληρωμές
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η ανάθεση δύο συμβάσεων-πλαίσιο σε διαδοχική σειρά για την παροχή υπηρεσιών καρτών και ηλεκτρονικών πληρωμών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
6,000,000.00 EUR
66110000
ES521
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/03/2023 00:00
14/04/2023 13:00
17/04/2023 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 049-143103
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/03/2023 00:00