Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση από εμπειρογνώμονες των δεδομένων προσδιορισμού των μοριακών χαρακτηρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ-2016-6016-01.
Διαχείριση από εμπειρογνώμονες των δεδομένων προσδιορισμού των μοριακών χαρακτηριστικών για Escherichia coli που παράγει τη...
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση δεδομένων προσδιορισμού των μοριακών χαρακτηριστικών για για Escherichia coli που παράγει τη σιγκατοξίνη/βεροτοξινογόνο Escherichia coli (STEC/VTEC) και επιλεγμένες υπηρεσίες τυποποίησης για απομονωμένα στελέχη STEC/VTEC.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/02/2016 00:00
30/03/2016 16:30
06/04/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 038-061042 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/02/2016 00:00