Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στατιστικές υπηρεσίες για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (PPP) όσον αφορά κεφαλαι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/C/2016/004.
Στατιστικές υπηρεσίες για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (PPP) όσον αφορά κεφαλαιουχικά αγαθά και νοσοκομειακές υπηρεσίες.
Οι στατιστικές υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών διαιρούνται στα ακόλουθα τμήματα: τμήμα 1: συντονισμός της έρευνας τιμών ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης για το 2017 στον τομέα των ειδών εξοπλισμού, τμήμα 2: συντονισμός των ερευνών τιμών ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης για το 2017 και 2018 στον τομέα των κατασκευών, τμήμα 3: συντονισμός των ερευνών τιμών ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης για το 2017–2020 στον τομέα των νοσοκομειακών υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
02/03/2016 00:00
08/04/2016 16:30
15/04/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Συντονισμός της έρευνας τιμών ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης για το 2017 στον τομέα των ειδών εξοπλισμού Τα είδη εξοπλισμού αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο του σχηματισμού ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, του ηλεκτρικού και οπτικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού μεταφοράς και του λογισμικού. Η έρευνα τιμών για τα είδη εξοπλισμού πραγματοποιείται κάθε δεύτερο έτος. Το παρόν τμήμα καλύπτει την έρευνα που θα διεξαχθεί το 2017. Οι προετοιμασίες για την εν λόγω έρευνα ξεκινούν το 2016, ενώ η επικύρωση της έρευνας θα ολοκληρωθεί το 2018. Το έργο καλύπτει την έρευνα στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
Παρτίδα 2 Συντονισμός των ερευνών τιμών ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης για το 2017 και 2018 στον τομέα των κατασκευών Η έρευνα τιμών στον τομέα των κατασκευών πραγματοποιείται σε περιοδική βάση, που καλύπτει 2 έτη, με τον ακόλουθο τρόπο: — έτος 1: σπίτι πανταχόθεν ελεύθερο, βιομηχανικό κτίριο ελαφριάς κατασκευής και γέφυρα (σύνολο: περίπου 340 είδη), — έτος 2: σπίτι πορτογαλικού ή σκανδιναβικού τύπου, διαμέρισμα, κτίριο γραφείων, ανακαίνιση κτιρίου και ασφαλτικό οδόστρωμα (σύνολο: επίσης περίπου 340 είδη). Το εν λόγω τμήμα αφορά τις έρευνες που θα διεξαχθούν το 2017 και 2018. Το έργο καλύπτει την έρευνα στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
Παρτίδα 3 Συντονισμός των ερευνών τιμών ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης για το 2017–2020 στον τομέα των νοσοκομειακών υπηρεσιών Οι νοσοκομειακές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο των δαπανών για την υγεία. Οι τιμές συλλέγονται ετησίως για τα 3 προηγούμενα έτη, επιτρέποντας τις αναθεωρήσεις των δεδομένων που παρασχέθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Το έργο καλύπτει το σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών για τις έρευνες που διεξήχθησαν τα έτη 2017 έως 2020.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 043-070157 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/03/2016 00:00