Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία μοντέλου προσομοίωσης βάσει υπολογιστή για την ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2016/J.3/0001/OC.
Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία μοντέλου προσομοίωσης βάσει υπολογιστή για την εκτίμηση του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών...
Η μελέτη στοχεύει στην παροχή υποστήριξης στο JRC-IPTS ως προς την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία λογισμικού προσομοίωσης βάσει υπολογιστή για την υλοποίηση του μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης του αντίκτυπου που προκύπτει από πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας με βάση τις ΤΠΕ για την προώθηση των κοινωνικών επενδύσεων (εν συντομία i-FRAME), που έχουν σχεδιαστεί ως τμήμα της έρευνας των κοινωνικών καινοτομιών με βάση τις ΤΠΕ (IESI) από το 2014–2015.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
26/02/2016 00:00
18/04/2016 23:59
25/04/2016 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 057-095195
Διορθωτικό
22/03/2016 00:00
2016/S 040-064399
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/02/2016 00:00