Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Time limit for receipt of tenders has been modified from 11/04/2016 to 14/04/2016
Τίτλος:
Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων εδάφους που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2016/H.5/0004/OC.
Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων εδάφους που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας LUCAS 2015.
Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών για αναλύσεις δειγμάτων εδάφους που συλλέχθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο της συνιστώσας εδάφους LUCAS 2015.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
09/03/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
14/04/2016 23:59
19/04/2016 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 061-102551 Διορθωτικό 26/03/2016 00:00
2016/S 048-079091 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/03/2016 00:00