Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The time limit for receipt of tenders has been extended from 14/4/2016 to 21/4/2016
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια οργάνων/συστημάτων παρακολούθησης για την απόδ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/IPR/2016/F.8/0017/OC.
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια οργάνων/συστημάτων παρακολούθησης για την απόδοση των μηχανημάτων, κινητήρων και συσσωρευτών...
Στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την προμήθεια, εγκατάσταση (και τεχνική βοήθεια) ειδικών αισθητήρων, οργάνων και λογισμικού για την ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση των παραμέτρων απόδοσης κατά τη διάρκεια δοκιμής είτε στο εργαστήριο ή επί της οδού.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
12/03/2016 00:00
21/04/2016 23:59
26/04/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 072-124986
Διορθωτικό
13/04/2016 00:00
2016/S 051-083936
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/03/2016 00:00