Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CAT.OP.016: Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης σχετικά με τη διαχείρι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.CAT.OP.016.
16.CAT.OP.016: Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης σχετικά με τη διαχείριση του ραδιοφάσματος για την ευρωπαϊκή κοινότητα άμυνας.
Ο ΕΟΑ θα λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και του αναδόχου του οποίου τα καθήκοντα θα είναι τα εξής: — παράδοση μελετών που απαιτούνται από τουλάχιστον 2 συμμετέχοντα κράτη μέλη, — όταν απαιτείται, συμμετοχή σε τεχνικές συνεδριάσεις για τις οποίες τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να εκχωρήσουν πόρους, — υποβολή εκθέσεων μελετών και συνεδριάσεων στην κοινότητα, — συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ομάδας έργου για το ραδιοφάσμα (2 έως 3 συνεδριάσεις διάρκειας 1 ημέρας ετησίως) όπως απαιτείται.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/03/2016 00:00
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 044-072033
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/03/2016 00:00