Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, αποθήκευση και αποστολή μέσων ατομικής προστασίας (PPE) για τους εργα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2016/C3/008
Προμήθεια, αποθήκευση και αποστολή μέσων ατομικής προστασίας (PPE) για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης...
Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού σχετίζεται με την προμήθεια, την αποθήκευση και την αποστολή μέσων ατομικής προστασίας (PPE) για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (HCW) που ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν λοιμώδεις νόσους υψηλού κινδύνου (IDHC) σε ευρωπαϊκά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
18/03/2016 00:00
09/05/2016 16:00
18/05/2016 09:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μέσα ατομικής προστασίας ματιών
Ζητούνται 3 τύποι μέσων ατομικής προστασίας ματιών: αεροστεγείς, προστασία από πιτσιλίσματα, προσωπίδα (βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων).
Παρτίδα 2
Μέσα προστασίας της αναπνοής
Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων: ταξινόμηση FFP1, FFP2, FFP3 (βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων).
Παρτίδα 3
Γάντια προστασίας
Ζητούνται 3 τύποι προστατευτικών γαντιών: — προστατευτικά γάντια έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών (γάντια 1ης στρώσης), — προστατευτικά γάντια έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών (γάντια 2ης στρώσης), — γάντια χημικής προστασίας. (Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.)
Παρτίδα 4
Ενδυμασία προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες
Ενδυμασία προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες: φόρμες εργασίας και ξεχωριστή κουκούλα με περιαυχένιο (βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων).
Παρτίδα 5
Υποδήματα τύπου εργασίας
Υποδήματα τύπου εργασίας (βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων).
Παρτίδα 6
Λειτουργική ενδυμασία νοσοκομείου
Λειτουργική ενδυμασία νοσοκομείου: ποδιές μίας χρήσης, αδιάβροχες μπλούζες, μπλούζες χειρουργείου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 055-091134
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/03/2016 00:00