Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνικές/επιστημονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ασφάλεια προηγμέν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/03/2023
Ημερομηνία λήξης:
18/04/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2023/OP/0462-PIN
Τεχνικές/επιστημονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ασφάλεια προηγμένων και αυτόνομων οχημάτων
Η Μονάδα Βιώσιμων Μεταφορών της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών και Κλίματος συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών.Επιπλέον, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 858/2018 θεσπίστηκε υποχρεωτική εποπτεία της αγοράς για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των οχημάτων με τις σχετικές απαιτήσεις όσον αφορά τόσο τις εκπομπές καυσαερίων όσο και την ασφάλεια.Το JRC είναι η υπηρεσία της Επιτροπής που διενεργεί την επαλήθευση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού. Προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του JRC να παράσχει την απαιτούμενη υποστήριξη στις Γενικές Διευθύνσεις Πολιτικής που είναι υπεύθυνες για τη σχετική νομοθεσία, το JRC χρειάζεται βοήθεια από ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια των οχημάτων.Η παρούσα διαδικασία στοχεύει στη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο για υπηρεσίες παροχής τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών στον τομέα της ασφάλειας προηγμένων και αυτόνομων οχημάτων.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
71311200
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
34996000
71313000
71241000
71311200
71356300
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
03/03/2023 00:00
18/04/2023 04:10
24/03/2023
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 045-128531
Προκαταρκτική προκήρυξη
03/03/2023 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2023/OP/0462
Τεχνικές/επιστημονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ασφάλεια προηγμέν...
Προκήρυξη διαγωνισμού