Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fourniture d'équipements de soins intensifs et d'équipements d’imagerie médicale...
Αναθέτουσα αρχή:
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/03/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/04/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
NEAR/RBA/2023/EA-OP/0052
Fourniture d'équipements de soins intensifs et d'équipements d’imagerie médicale au CHU de Rabat
Dans le cadre du PASS III, l'objet du marché concerne la fourniture, la livraison, le montage, l'installation, la mise en service et la maintenance d’équipements biomédicaux au bénéfice du CHU de Rabat.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
38434540
Όροι συμμετοχής
Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la section I.3.
La capacité économique et financière exigée du candidat ou soumissionnaire pour l'exécution du marché est exposée en détail dans le document A5f intitulé "Informations complémentaires sur l'avis de marché".
La capacité professionnelle et technique exigée du candidat ou soumissionnaire pour l'exécution du marché est exposée en détail dans le document A5f intitulé "Informations complémentaires sur l'avis de marché".
Σημεία αναφοράς
08/03/2023 00:00
10/04/2023 13:00
10/04/2023 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Fourniture matériel biomédical
Equipements de soins intensifs
Παρτίδα 2
Fourniture matériel biomédical
Equipements d’imagerie médicale
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 058-173090
Διορθωτικό
22/03/2023 00:00
2023/S 048-142005
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/03/2023 00:00