Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά τεχνικού εξοπλισμού για συνοριακούς ελέγχους: βοροσκόπια/διατάξεις ενδοσκό...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/06/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/07/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/2023/OP/255/JL
Αγορά τεχνικού εξοπλισμού για συνοριακούς ελέγχους: βοροσκόπια/διατάξεις ενδοσκόπησης και φασματογράφοι
Ο Frontex προτίθεται να αγοράσει βοροσκόπια/διατάξεις ενδοσκόπησης και φασματογράφους. Οι διατάξεις ενδοσκόπησης/Τα βοροσκόπια προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για συνοριακούς ελέγχους στα εγκεκριμένα συνοριακά σημεία διέλευσης, κυρίως όταν οι αξιωματικοί ελέγχουν οχήματα, φορτηγά, εμπορευματοκιβώτια για την ανίχνευση παράτυπων προσώπων και παράνομων εμπορευμάτων. Σκοπός του προϊόντος είναι ο έλεγχος των εμπορευματοκιβωτίων (παρατήρηση/επιθεώρηση), των δεξαμενών καυσίμων και των θαλάμων για την ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων/προσώπων σε δύσκολους χώρους πρόσβασης. Οι φασματογράφοι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως όταν οι υπάλληλοι ελέγχουν διάφορες ουσίες που βρίσκονται στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούν φασματική μέθοδο ανίχνευσης, βασιζόμενη στο φαινόμενο της διάχυσης του μονοχρωματικού φωτός (Raman).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
1,000,000.00 EUR
35120000
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι εξουσιοδοτείται να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. Απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία: ένα αντίγραφο επίσημου εγγράφου (μητρώου εταιρείας, επίσημης εφημερίδας, κ.λπ.) το οποίο θα βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος έχει ήδη συσταθεί ως αναγνωρισμένη νομική οντότητα και είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/06/2023 00:00
24/07/2023 11:00
24/07/2023 12:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Βοροσκόπια/Διατάξεις ενδοσκόπησης
Οι διατάξεις ενδοσκόπησης/Τα βοροσκόπια προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για συνοριακούς ελέγχους στα εγκεκριμένα συνοριακά σημεία διέλευσης, κυρίως όταν οι αξιωματικοί ελέγχουν οχήματα, φορτηγά, εμπορευματοκιβώτια για την ανίχνευση παράτυπων προσώπων και παράνομων εμπορευμάτων. Σκοπός του προϊόντος είναι ο έλεγχος των εμπορευματοκιβωτίων (παρατήρηση/επιθεώρηση), των δεξαμενών καυσίμων και των θαλάμων για την ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων/προσώπων σε δύσκολους χώρους πρόσβασης.
Παρτίδα 2
Φασματογράφοι
Οι φασματογράφοι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως όταν οι υπάλληλοι ελέγχουν διάφορες ουσίες που βρίσκονται στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούν φασματική μέθοδο ανίχνευσης, βασιζόμενη στο φαινόμενο της διάχυσης του μονοχρωματικού φωτός (Raman).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 125-398120
Διορθωτικό
03/07/2023 00:00
2023/S 110-345362
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/06/2023 00:00