Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2016/005.
Σύμβαση υπηρεσιών για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση υπηρεσιών θα θέσει σε εφαρμογή την αποστολή, τους στόχους και τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας όπως ορίζεται από τον νομοθέτη. Τα καθήκοντα στο πλαίσιο της προκηρυσσόμενης σύμβασης υπηρεσιών απαιτούν τη συμβολή υψηλής ποιότητας από εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, διεπιστημονική σκέψη και άρτιο συντονισμό για την παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής έννοιας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
02/04/2016 00:00
10/06/2016 17:00
20/06/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 065-111739
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/04/2016 00:00