Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Υπηρεσίες σχεδιασμού εκθέσεων και εσωτερικών χώρων για το Κέντρο Επισκεπτών Par...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/DG/AWD/2016/68.
«Υπηρεσίες σχεδιασμού εκθέσεων και εσωτερικών χώρων για το Κέντρο Επισκεπτών Parlamentarium στις Βρυξέλλες και σχετικές...
Στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή ενός παροχέα υπηρεσιών ο οποίος θα αναλάβει γενικά καθήκοντα σχεδιασμού όσον αφορά την κατασκευή νέων ή την ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία συνδυάζουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τον σχεδιασμό των επικοινωνιακών πτυχών.Η κεντρική ιδέα είναι η εξαγωγή της επιτυχημένης φιλοσοφίας του «Parlamentarium — του Κέντρου Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες» σε μικρότερους χώρους στα κράτη μέλη, καθώς και η παράλληλη ανάπτυξη μιας καλύτερης εμπορικής ταυτότητας για τις εγκαταστάσεις επισκεπτών του.Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα:— αναπτύξει τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων και εκθέσεων για μεμονωμένα σχέδια, συμπεριλαμβανομένου του γραφικού σχεδιασμού, του σχεδιασμού πολυμέσων, καθώς επίσης και, κατόπιν αιτήματος, του κατασκευαστικού σχεδιασμού,— παράσχει βοήθεια προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την προετοιμασία διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων για την υλοποίηση του σχεδιασμού,— επιβλέψει την υλοποίηση του τμήματος των σχεδίων που θα ανατεθεί σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της δοκιμής.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/03/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
29/08/2016 17:00
20/04/2016 17:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 121-214283
Διορθωτικό
25/06/2016 00:00
2016/S 097-173077
Διορθωτικό
21/05/2016 00:00
2016/S 056-092686
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/03/2016 00:00