Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δεδομένα τοξικολογικής βάσης και πρόταση για τον καθορισμό κοινοτικών τιμών κατά...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
530/GRO/IMA/16/1131/9103.
Δεδομένα τοξικολογικής βάσης και πρόταση για τον καθορισμό κοινοτικών τιμών κατά την προσέγγιση χαμηλότατης συγκέντρωσης...
Σύμφωνα με την αρχή του προηγούμενου έργου, για έναν κατάλογο ουσιών που έχουν καθοριστεί από την προηγούμενη ομάδα εργασίας της κοινοτικής προσέγγισης χαμηλότατης συγκέντρωσης ενδιαφέροντος (EU-LCI) πρέπει να αναζητηθούν και να παρασχεθούν στην Επιτροπή συγκεκριμένα τοξικολογικά δεδομένα καθώς και προτεινόμενες τιμές κοινοτικής χαμηλότατης συγκέντρωσης ενδιαφέροντος. Ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει τις προτεινόμενες τιμές EU-LCI σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από την προηγούμενη ομάδα εργασίας EU-LCI και περιγράφονται στην έκθεση ECA (Ευρωπαϊκής Δράσης Συνεργασίας) αριθ. 29. Βλέπε: Έκθεση JRC ECA αριθ. 29: πλαίσιο εναρμόνισης για αξιολόγηση σχετικά με την υγεία εκπομπών εσωτερικών χώρων από οικοδομικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χρήση του συστήματος EU-LCI («harmonisation framework for health-based evaluation of indoor emissions from construction products in the European Union using the EU-LCI concept») http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1374
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/05/2016 00:00
17/06/2016 15:00
20/06/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 087-153069 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/05/2016 00:00