Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παράγοντες ενίσχυσης της ρευστότητας των αγορών εταιρικών ομολόγων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2015/146(01)/C.
Παράγοντες ενίσχυσης της ρευστότητας των αγορών εταιρικών ομολόγων.
Ο σκοπός της σύμβασης είναι η συλλογή νέων πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς στις ευρωπαϊκές αγορές εταιρικών ομολόγων. Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει νέες ποιοτικές και ποσοτικές εμπειρικές αναλύσεις της σημασίας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (π.χ. έκταση ηλεκτρονικών συναλλαγών και τυποποίησης, σχετική σημασία των υποχρεώσεων προδιαπραγματευτικής διαφάνειας, είδη επενδυτών) ως παραγόντων ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς στις αγορές εταιρικών ομολόγων της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
18/03/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/04/2016 23:59
10/05/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 055-091135 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/03/2016 00:00