Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση στατιστικών δεδομένων και μεταδεδομένων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/B/2016/007.
Διαχείριση στατιστικών δεδομένων και μεταδεδομένων.
Οι υπηρεσίες στατιστικής που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών διαιρούνται στα ακόλουθα τμήματα: τμήμα 1: τυποποίηση καταλόγων κωδικών, τμήμα 2: εξωτερικές βάσεις δεδομένων. Κάθε τμήμα αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής σύμβασης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για οποιονδήποτε αριθμό τμημάτων, αλλά όχι για επιμέρους μέρη τμημάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
22/04/2016 00:00
27/05/2016 16:30
02/06/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τυποποίηση καταλόγων κωδικών
Τυποποίηση καταλόγων κωδικών.
Παρτίδα 2
Εξωτερικές βάσεις δεδομένων
Εξωτερικές βάσεις δεδομένων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 079-139477
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/04/2016 00:00