Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The time limit for request to participate has been postponed to 24 April 2016 (23:59 CET).
Τίτλος:
Ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
N/C5/1514.
Ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και 2 νοσηλευτών επαγγελματικής υγείας εντός των εγκαταστάσεων, η παρακολούθηση των αναρρωτικών αδειών, οι ιατρικές εξετάσεις κατά την πρόσληψη, οι ετήσιες και άλλες ιατρικές εξετάσεις, οι υπηρεσίες ελέγχου επαγγελματικής υγείας και η εξέταση περιπτώσεων αναπηρίας και υποθέσεων διαιτησίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες αναμένεται να εκτελεστούν εν μέρει στην έδρα της Europol στη Χάγη και στις εγκαταστάσεις του κέντρου υγείας του υποψήφιου.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/03/2016 00:00
30/09/2016 23:59
24/04/2016 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 067-116261
Διορθωτικό
06/04/2016 00:00
2016/S 057-095174
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/03/2016 00:00