Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομική, οικονομική και τεχνική βοήθεια στους τομείς της ενέργειας και της κινητι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/ENER/SRD/2016-498.
Νομική, οικονομική και τεχνική βοήθεια στους τομείς της ενέργειας και της κινητικότητας και μεταφορών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως η Διεύθυνση Κοινών Πόρων για τις Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και Κινητικότητας και Μεταφορών, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες, που περιλαμβάνει 6 παρτίδες. Στόχος της πολλαπλής σύμβασης-πλαισίου με επανάληψη διαγωνισμού είναι να παράσχει στην Επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα εξωτερική εμπειρογνωμοσύνης υψηλής ποιότητας στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση πολιτικών, πρωτοβουλιών και νομοθετικών προτάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
19/04/2016 00:00
10/06/2016 23:59
17/06/2016 09:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Νομική υποστήριξη στον τομέα της ενέργειας βλέπε τμήμα 3.2 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Παρτίδα 2 Οικονομική υποστήριξη στον τομέα της ενέργειας βλέπε τμήμα 3.2 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Παρτίδα 3 Τεχνική υποστήριξη στον τομέα της ενέργειας βλέπε τμήμα 3.2 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Παρτίδα 4 Νομική υποστήριξη στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών βλέπε τμήμα 3.2 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Παρτίδα 5 Οικονομική υποστήριξη στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών βλέπε τμήμα 3.2 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Παρτίδα 6 Τεχνική υποστήριξη στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών βλέπε τμήμα 3.2 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 099-176453 Διορθωτικό 25/05/2016 00:00
2016/S 076-132762 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/04/2016 00:00