Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA-PRQ 15/076 Παροχή εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου για το Συμβούλιο της Ευρω...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA-PRQ 15/076.
UCA-PRQ 15/076 Παροχή εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων και της συνέχισης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Γραμματεία προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
21/05/2016 00:00
23/06/2016 23:59
28/06/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 097-173068
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/05/2016 00:00