Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ιατρικές υπηρεσίες για τα μέλη του προσωπικού της EIOPA διαιρούμενες σε 2 τμήματ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIOPA/OP/051/2016.
Ιατρικές υπηρεσίες για τα μέλη του προσωπικού της EIOPA διαιρούμενες σε 2 τμήματα.
Παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για ιατρικές εξετάσεις κατά την πρόσληψη και για ετήσιες ιατρικές εξετάσεις (τμήμα 1) και παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον εργασίας εντός των εγκαταστάσεων της EIOPA πληροί τις σχετικές απαιτήσεις επαγγελματικής υγείας, όπως προβλέπεται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Γερμανίας και της ΕΕ, καθώς και ότι η Αρχή πληροί τις σχετικές απαιτήσεις όσον αφορά την υγειονομική επιτήρηση των μελών του προσωπικού, όπως προβλέπεται στους κανονισμούς προσωπικού της ΕΕ (τμήμα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
02/04/2016 00:00
10/05/2016 17:00
17/05/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται από ιατρικό κέντρο
Παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για ιατρικές εξετάσεις κατά την πρόσληψη και για ετήσιες ιατρικές εξετάσεις.
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται από ιατρικό σύμβουλο
Παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον εργασίας εντός των εγκαταστάσεων της EIOPA πληροί τις σχετικές απαιτήσεις επαγγελματικής υγείας, όπως προβλέπεται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Γερμανίας και της ΕΕ, καθώς και ότι η Αρχή πληροί τις σχετικές απαιτήσεις όσον αφορά την υγειονομική επιτήρηση των μελών του προσωπικού, όπως προβλέπεται στους κανονισμούς προσωπικού της ΕΕ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 065-111720
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/04/2016 00:00