Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες πληροφορικής - Υπηρεσίες υποστήριξης για το σύστημα κατάρτισης του προ...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
AO 10474.
Υπηρεσίες πληροφορικής - Υπηρεσίες υποστήριξης για το σύστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού (CIBA).
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή 1 οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της παραγωγής για το CIBA, μιας εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση και την επεξεργασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
31/07/2012 00:00
05/09/2012 23:59
12/09/2012 23:59
19/09/2012 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 145-241422
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/07/2012 00:00