Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες και τεχνική βοήθεια στον τομέα των εκπομπών αυτοκινή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
GROW/2023/OP/0019
Σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες και τεχνική βοήθεια στον τομέα των εκπομπών αυτοκινήτων
Η εφαρμογή του Euro 7, καθώς και η υποστήριξη των ευρύτερων ζητημάτων που σχετίζονται με τη νοµοθεσία έγκρισης τύπου όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου, απαιτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πόρους. Στόχος της εν λόγω πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο είναι η διασφάλιση της παροχής επαρκούς εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τις εκπομπές και την πρόσβαση σε τεχνικούς πόρους, δεδομένα και υπηρεσίες.Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα συνίστανται στη διεξαγωγή μελετών, στη διενέργεια δοκιμών, στη συλλογή δεδομένων, στη σύνταξη συγκεφαλαιωτικών εκθέσεων, στην παροχή πρόσβασης και ανάλυσης των δεδομένων σχετικά με τις δημοσιεύσεις και τις εκπομπές στους τομείς που καλύπτονται από τη σύμβαση-πλαίσιο, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή σε διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ο ανάδοχος ενδέχεται να κληθεί να εκπονήσει μελέτες και να παράσχει τεχνική βοήθεια σε οποιονδήποτε από τους τομείς που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής στον τομέα των εκπομπών (συμπεριλαμβανομένων των ρύπων, του θορύβου και του CO 2) και της κατανάλωσης καυσίμων (που καλύπτει τόσο τα ελαφρά όσο και τα βαρέα εμπορικά οχήματα).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
12,000,000.00 EUR
71621000
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/08/2023 00:00
28/09/2023 18:00
29/09/2023 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1: Μέτρηση εκπομπών οχημάτων
Σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες και τεχνική βοήθεια στον τομέα των εκπομπών αυτοκινήτων - Παρτίδα 1 - Μέτρηση και μοντελοποίηση εκπομπών οχημάτωνΗ εφαρμογή του Euro 7, καθώς και η υποστήριξη των ευρύτερων ζητημάτων που σχετίζονται με τη νοµοθεσία έγκρισης τύπου όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου, απαιτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πόρους. Στόχος της εν λόγω πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο είναι η διασφάλιση της παροχής επαρκούς εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τις εκπομπές και την πρόσβαση σε τεχνικούς πόρους, δεδομένα και υπηρεσίες.Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα συνίστανται στη διεξαγωγή μελετών, στη διενέργεια δοκιμών, στη συλλογή δεδομένων, στη σύνταξη συγκεφαλαιωτικών εκθέσεων, στην παροχή πρόσβασης και ανάλυσης των δεδομένων σχετικά με τις δημοσιεύσεις και τις εκπομπές στους τομείς που καλύπτονται από τη σύμβαση-πλαίσιο, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή σε διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ο ανάδοχος ενδέχεται να κληθεί να εκπονήσει μελέτες και να παράσχει τεχνική βοήθεια σε οποιονδήποτε από τους τομείς που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής στον τομέα των εκπομπών (συμπεριλαμβανομένων των ρύπων, του θορύβου και του CO 2) και της κατανάλωσης καυσίμων (που καλύπτει τόσο τα ελαφρά όσο και τα βαρέα εμπορικά οχήματα).
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2: Ψηφιακές τεχνολογίες
Σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες και τεχνική βοήθεια στον τομέα των εκπομπών αυτοκινήτων - Παρτίδα 2 - Ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη των προτύπων εκπομπών ρύπων οχημάτωνΗ εφαρμογή του Euro 7, καθώς και η υποστήριξη των ευρύτερων ζητημάτων που σχετίζονται με τη νοµοθεσία έγκρισης τύπου όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου, απαιτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πόρους. Στόχος της εν λόγω πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο είναι η διασφάλιση της παροχής επαρκούς εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τις εκπομπές και την πρόσβαση σε τεχνικούς πόρους, δεδομένα και υπηρεσίες.Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα συνίστανται στη διεξαγωγή μελετών, στη διενέργεια δοκιμών, στη συλλογή δεδομένων, στη σύνταξη συγκεφαλαιωτικών εκθέσεων, στην παροχή πρόσβασης και ανάλυσης των δεδομένων σχετικά με τις δημοσιεύσεις και τις εκπομπές στους τομείς που καλύπτονται από τη σύμβαση-πλαίσιο, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή σε διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ο ανάδοχος ενδέχεται να κληθεί να εκπονήσει μελέτες και να παράσχει τεχνική βοήθεια σε οποιονδήποτε από τους τομείς που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής στον τομέα των εκπομπών (συμπεριλαμβανομένων των ρύπων, του θορύβου και του CO 2) και της κατανάλωσης καυσίμων (που καλύπτει τόσο τα ελαφρά όσο και τα βαρέα εμπορικά οχήματα).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 173-544920
Διορθωτικό
08/09/2023 00:00
2023/S 162-511201
Διορθωτικό
24/08/2023 00:00
2023/S 154-490881
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/08/2023 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
GROW/2023/OP/0019
Framework contract for studies and technical assistance in the field of Automoti...
Προκαταρκτική προκήρυξη