Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οργάνωση εκδηλώσεων B2B (μεταξύ επιχειρήσεων), C2C (μεταξύ συμπλεγμάτων φορέων) ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2016/003.
Οργάνωση εκδηλώσεων B2B (μεταξύ επιχειρήσεων), C2C (μεταξύ συμπλεγμάτων φορέων) και C2B (μεταξύ συμπλεγμάτων φορέων και επιχειρήσεων)...
Το σχέδιο θα στηρίξει την οργάνωση εκδηλώσεων μεταξύ της ΕΕ–τρίτων χωρών με την ευκαιρία μεγάλων διεθνών εμπορικών εκθέσεων, εντός και εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων κ.λπ. μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ συμπλεγμάτων φορέων, μεταξύ συμπλεγμάτων φορέων και επιχειρήσεων — θα καλυφθούν 10 τέτοιες εκθέσεις σε διάστημα 2 ετών. Το παρόν σχέδιο βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των φορέων και οργανισμών των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και θα υλοποιηθεί μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/04/2016 00:00
26/05/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
31/05/2016 23:59
07/06/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 074-128264 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/04/2016 00:00