Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λειτουργία κυλικείου για τον EUAA στη Μάλτα
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/05/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/06/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUAA/2023/110
Λειτουργία κυλικείου για τον EUAA στη Μάλτα
Στόχος της παρούσας σύμβασης παραχώρησης είναι η λειτουργία του κυλικείου για τον EUAA από έναν οικονομικό φορέα που προσφέρει υπηρεσίες κυλικείου και υγιείς, ισορροπημένες, ελκυστικές και γευστικές επιλογές διατροφής υψηλής ποιότητας για το προσωπικό του EUAA, άλλους ανθρώπινους πόρους και επισκέπτες/προσκεκλημένους στις εγκαταστάσεις του EUAA στη Μάλτα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.euaa.europa.eu/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,300,000.00 EUR
2,300,000.00 EUR
55000000
MT
Additional CPV Supplementary CPV
55300000
55500000
55400000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/05/2023 00:00
12/06/2023 11:00
12/06/2023 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 107-334850
Διορθωτικό
06/06/2023 00:00
2023/S 102-321639
Διορθωτικό
30/05/2023 00:00
2023/S 088-269686
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/05/2023 00:00