Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
2η έρευνα σχολείων: ΤΠΕ στην εκπαίδευση - SMART 2015/0071.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2015/0071
2η έρευνα σχολείων: ΤΠΕ στην εκπαίδευση - SMART 2015/0071.
Στόχοι της μελέτης είναι η μέτρηση της προόδου και η αξιολόγηση του αντίκτυπου της χρήσης ΤΠΕ σε σχολεία για λόγους διδασκαλίας/εκμάθησης. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστεί(ούν) και θα διεξαχθεί(ούν) κατάλληλη(ες) έρευνα(ες) στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Τουρκία και τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν και θα συζητηθούν σε μια έκθεση μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης ένα εκτεταμένο σύνολο διαγραμμάτων και πινάκων δεδομένων. Επιπλέον, θα συνταχθούν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα (συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της μεγάλης συμμαχίας για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας) με τη μορφή συνόλου μεμονωμένων προφίλ χωρών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/05/2016 00:00
24/06/2016 16:00
13/07/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 096-171529
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/05/2016 00:00