Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για την εφαρμογή στην ΕΕ των προτύπων για τις εκπομπές ρύπων α...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.C.3/SER/2012/0040.
Σύμβαση υπηρεσιών για την εφαρμογή στην ΕΕ των προτύπων για τις εκπομπές ρύπων από ελαφρά οχήματα Euro 6 και τη συγκριτική...
Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ΓΔ ENTR) και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ ENV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνουν αναγκαία τη διεξαγωγή μιας μελέτης που θα παράσχει στοιχεία στον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων Euro 6, ιδίως όσον αφορά το κόστος και τον χρόνο που απαιτούνται για την υλοποίηση των τεχνολογιών που είναι αναγκαίες για τα επερχόμενα πρότυπα εκπομπών Euro 6. Για τον προσανατολισμό της τρέχουσας συζήτησης, κρίνεται επιπλέον αναγκαία η θεώρηση των προτύπων Euro 6 σε ένα διεθνές πλαίσιο και η συγκριτική αξιολόγησή τους έναντι των προτύπων εκπομπών που ισχύουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Γενικός σκοπός της ανάθεσης είναι η παροχή υποστήριξης στην Επιτροπή κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα πρότυπα Euro 5/6. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Επιτροπή οφείλει να προτείνει μια μέθοδο δοκιμής εκπομπών Euro 6 η οποία να αντικατοπτρίζει τα επίπεδα εκπομπών υπό «κανονικές συνθήκες». Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να παρουσιάσει μια μεθοδολογία δοκιμής εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες και αξιόπιστες μεθόδους στατιστικής αξιολόγησης το αργότερο εντός του 2013. Η προκηρυσσόμενη σύμβαση υποστηρίζει την εν λόγω δράση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/09/2012 23:59
18/09/2012 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 144-240130
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/07/2012 00:00