Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γλωσσική κατάρτιση.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2016/04.
Γλωσσική κατάρτιση.
Παροχή κατάρτισης για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων όσον αφορά τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
08/04/2016 00:00
10/05/2016 23:59
17/05/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 069-119304
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/04/2016 00:00