Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιπτώσεις της αδειοδότησης του REACH.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
Επιπτώσεις της αδειοδότησης του REACH.
Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία των μετρήσιμων αποτελεσμάτων (τόσο θετικών όσο και αρνητικών) της αδειοδότησης. Για τον σκοπό αυτό, ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το κόστος και τα οφέλη για τις εταιρείες, τις αρχές, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα οφέλη θα περιλαμβάνουν ειδικότερα εκείνα που προκύπτουν από την υποκατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή τεχνολογίες ή/και εκείνα που προκύπτουν από τον καλύτερο έλεγχο των κινδύνων, όπου αυτές συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται, διότι δεν υφίστανται κατάλληλες ή διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Η μελέτη θα συμβάλει στην προπαρασκευαστική εργασία για την έκθεση REACH 2017 και θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή για τον σκοπό αυτό, καθώς και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αξιολογήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις της αδειοδότησης και θα προσδιορίσει τις μη αναγκαίες διοικητικές επιβαρύνσεις. Η παρούσα σύμβαση υπηρεσιών θα προχωρήσει σε βαθύτερη ανάλυση όσον αφορά την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της αδειοδότησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/04/2016 00:00
03/06/2016 12:00
05/06/2016 00:00
06/06/2016 16:00
09/06/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 084-147733 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/04/2016 00:00